«Mennesket er en del av naturen, 
ikke dens hersker»

bla nedover

Slik som hittil kan det ikke fortsette.

En forlengelse av nåtiden har ingen framtid. Vår globaliserte, hensynsløse, på organisering av ulikhet baserte verden fungerer ikke lengre. Den forbruker mer og mer uerstattelige ressurser. Den forserer klimakrisen uten å bremse. For de fleste mennesker i verden kan den hverken garantere mat, vann, utdanning, helse eller fred.

Vi leter etter løsninger.

Løsninger som gjør det mulig å leve et godt liv uten mangel eller overflod. Men de kommer vi ikke til å finne når vi holder fast ved gamle ideologier. Tenkemåten som førte til disse problemer kan ikke finne løsninger.

Pierre Ibisch og Jörg Sommer setter deres i positiv mening radikal filosofi om økohumanisme opp mot den gamle tenkemåten.

Begge ønsker å forankre måten vi tenker på annerledes: med utgangspunkt i naturen og blikket mot mennesket.

Deres lidenskapelige, oppmuntrende manifest knytter sammen akseptansen for planetariske begrensninger og målet om en mer rettferdig verden og flytter mennesket og dets styrker i midtpunktet av debatten om økologien og framtiden vår.

På denne siden presenterer vi økohumanismens prinsipper – som er imponerende enkel, men likevel utfordrende.

Det økohumanistiske manifestet:

(U-)ordenen i vår globalisert, på egoisme baserende verden fører til mer og mer ressursforbruk og forserer klimaforandringene uten å bremse opp. Men for de fleste mennesker kan den hverken garantere mat, vann, utdanning, helse eller fred.

Pierre Ibisch og Jörg Sommer analyserer både de globale problemene og de ofte naive forslagene for å overvinne dem.

De setter den gamle tenkemåten, som har forårsaket krisen, opp mot deres i positiv mening radikal filosofi om økohumanismen og tar til orde for å forankre vår tenkemåte på et annet grunnlag: med utgangspunktet i naturen og blikket mot mennesket.

Deres lidenskapelige og oppmuntrende manifest knytter akseptansen for planetariske begrensninger opp mot målet om en mer rettferdig verden og flytter mennesket med dets styrker i fokuset av debatten om framtidens økologi.

Pierre Leonhard Ibisch, Jörg Sommer
Das Ökohumanistische Manifest 
Unsere Zukunft in der Natur 
176 Seiten, € 15,- ISBN 978-3-7776-2865-3

«Det Økohumanistiske Manifestet treffer kjernen i dagens nødvendigheter. Jeg gratulerer!»

Ernst von Weizsäcker, ærespresident i Club of Rome

Naturen
viser oss

det gule

kortet

Krisen menneskeheten står overforer er omfattende. Aldri før fantes det så mye risiko.

Det er ille.

Og det er bra.

Fordi flere og flere mennesker erkjenner alle de mange fasetter av denne krisen. De føler konsekvensene på egen kropp.

De føler at vår global livsstil ikke fungerer mye lengre.

Globale temperatur – anomalier

in °C

Data: National Oceanic and Atmospheric Administration

Rask handling?

Eller riktig handling?

Klimakrisen gir oss panikk. Mennesker i panikk handler. Men de handler uoverveid.
Gjørmet står opp til halsen vår – og vi sparker enda villere. Men det fører til at vi synker raskere.

Vi kan ikke fortsette som før

Vi planter heller millioner av trær enn å la eksisterende skog gjøre jobben sin i fred.

Vi sløser med en hel masse av kull, olje og atomenergi – og planlegger for framtiden å sløse med sol-, vann- og vindenergi.

Vi tror vi kan reparere natur, fjerne CO2 fra atmosfæren og pusse ut følgene av våre sivilisatoriske feiltrinn.

Vi tror fortsatt at vi kan redde verdenen ved å betvinge den fullstendig.

Denne tenkemåten kommer til å akselerere katastrofen. Den er feil. Fordi den er hverken økologisk eller humanistisk.

Det handler ikke om å gjøre noe

men å gjøre det som er riktig.

Dette er Økohumanisme:

Ideen om Økohumanisme er ingen kompleks ideologi. Den finner ikke på nye begrep. Den klarer seg uten mystikk og religiøs iver. Menneskeheten deles ikke inn i «godt» og «ondt». Den kjenner ingen fiende og lover ingen paradis. Den lover ingenting og dømmer ingen. Og forventer ingen tro. Den har ingen interesse i disipler.

Den baserer seg på to enkle prinsipper:

1. Akseptants for økologiske grenser og vår rolle som del av økosystemet Og
2. De universelle menneskerettigheter til et godt liv for dagens mennesker og for kommende generasjoner

Alt annet resulterer derav. Når vi går videre med disse to prinsipper, når vi legger dem til grunn i de store utfordringer av vår tid og når vi dessuten betrakter klimaforandringer, sosial urettferdighet, krig, flukt og fordrivelse og andre tilsynelatende uløselige problemer på bakgrunn av disse to prinsipper, så oppstår det uante muligheter.

Om vi bruker dem konsekvent, leverer økohumanismen svar på alle store spørsmål i vår tid.

Det økohumanistiske manifestet:

(U-)ordenen i vår globalisert, på egoisme baserende verden fører til mer og mer ressursforbruk og forserer klimaforandringene uten å bremse opp. Men for de fleste mennesker kan den hverken garantere mat, vann, utdanning, helse eller fred.

Pierre Ibisch og Jörg Sommer analyserer både de globale problemene og de ofte naive forslagene for å overvinne dem.

De setter den gamle tenkemåten, som har forårsaket krisen, opp mot deres i positiv mening radikal filosofi om økohumanismen og tar til orde for å forankre vår tenkemåte på et annet grunnlag: med utgangspunktet i naturen og blikket mot mennesket.

Deres lidenskapelige og oppmuntrende manifest knytter akseptansen for planetariske begrensninger opp mot målet om en mer rettferdig verden og flytter mennesket med dets styrker i fokuset av debatten om framtidens økologi.

Pierre Leonhard Ibisch, Jörg Sommer
Das Ökohumanistische Manifest 
Unsere Zukunft in der Natur 
176 Seiten, € 15,- ISBN 978-3-7776-2865-3

Økohumanismens grunnlag i ti teser

Forfatterne grunnlegger i deres Økohumanistiske Manifest ti teser. De presenterer økohumanismens grunnlag og setter spørsmålstegn ved alle premisser som vår moderne, globaliserte, hensynsløse levemåten og økonomi baserer seg på. Her er en kort presentasjon. Mer detaljerte begrunnelser finnes i boka.

1. Det finns ingen motsetning mellom mennesket og naturen.

En venn av verdenen er en venn av menneskeheten

Verdens økosystemer byr på alle nødvendige ressurser og setter samtidig grenser som ikke kan forhandles. Vi trenger ikke å underordne oss naturen, men vi må erkjenne at vi er en del av helheten. Dette er et ansvar, et spørsmål om makt og en menneskerett.

2. Visdommen er i oss alle

Å lære av og med naturen til gagn for mennesket

Det vi må vite for å få til et godt liv for alle, det vet vi. Den viktigste oppgaven for et samfunn er å la denne kunnskapen bli grunnlaget for vår felles handling.

3. Naturen har alltid rett

Naturlover kan ikke forhandles

Vi er ikke naturens slaver, men vi kan heller ikke beherske den. Vi behøver ikke å hjelpe naturen til å få rett, den gjør seg gjeldende på egen hånd. Naturen trenger ikke vern, men vernet natur er en menneskerett.

4. Det finnes ikke eiendom

Illusjonen av eierskap trenger nye svar

Å oppfatte mennesket som del av økosystemet betyr også å erkjenne at eiendom er innbilning. En høyst farlig til og med. Man kan ikke eie noe man er en del av. Og det trengs ikke: et godt liv trenger ikke eierskap. Det er en prosess som krever varsomhet og rettferdighet.

5. Økonomi er et verktøy

Naturen lærer oss bærekraftig drift

Å drive en virksomhet er ikke noe annet enn håndtering av begrensede ressurser. Den eneste oppgaven for økonomien er å bruke disse ressurser på en måte som gjør at et godt liv for alle er mulig – i naturen og med naturen.

6. Teknikk er ingen befrielse

Å være menneskelig er ikke programmerbar

Teknisk framskritt er ikke automatisk noe godt. Den kan bidra til noe godt når den er god for mennesket og økosystemet. Det forutsetter styring. Denne styringen heter etikk, ikke marked.

7. Tro er ingen handlingsinstruks

Økohumanisme og spiritualitet er kompatible

Vi er nødt til å håndtere vår enorme uvitenhet. Tro kan være et svar. Det blir først farlig der troen stempler kunnskap som noe vilkårlig, omtrentlig og baserer det å handle – eller å la være – på det.

8. Å være menneskelig er en kompetanse

Vi trenger hjelp til å utfolde oss, ikke til å utdanne oss

Vi kan ikke forme hele naturen etter vår vilje. På lik linje feiler vi siden manns minne i å forme mennesket etter ønske. Veien til å være menneskelig går ikke via institusjoner, men via sosiale prosesser. Nøklene til det er selvtillit og mestringsevne.

9. Makt er en illusjon

Sosial utforming av samfunnet kan ikke delegeres.

Framtid er ingen ytelse, men en sentral samfunnsoppgave. Den er for viktig til å overlates til regjeringer. Derfor kan et naturkompatibelt, rettferdig samfunn bare være et deltagende samfunn. Dette samfunnet kommer til å erstatte mange oppgaver av representative institusjoner med permanent deltagelse av de mange. I større omfang enn i dag.

10. Alt avhenger av prinsippene

Vi trenger holdninger istedenfor regler

Akseptants av naturens grenser er ingen regel. Ydmykhet er ingen regel. Frihet er ingen regel. Rettferdighet er ingen regel. Heller ikke det å være menneskelig. De er prinsipper. Følger vi dem, så er det mulig å oppnå et godt liv for alle.

«På bakgrunn av den nye ICCP- rapportens dramatiske utsagn er Det Økohumanistiske Manifest en viktig, opprivende og samtidig oppmuntrende bok. Forfatternes ti teser inneholder inspirerende og radikale forslag for et forandret liv i og med naturen.»

Prof. Dr. Heike Walk, sittende president i Hochschule für nachhaltige Entwicklung (høyskole for bærekraftig utvikling) Eberswalde

Forfatterne

Pierre Leonhard Ibisch er biolog og professor for naturvern ved Eberswalde University for Sustainable Development. Jörg Sommer er statsviter og sosiolog, journalist, forfatter og styreleder for den tyske miljøstiftelsen, grunnlagt i 1982, den eldste og, med over 3500 givere, den største samfunnsstiftelsen i Europa. I juni 2021 ble han tildelt Federal Cross of Merit for sitt engasjement for miljø- og klimabeskyttelse.